Citation link:
 • Разпис на лекциите : за зимното полугодие на 1919-1920 учебна година.
  • Предна корица
   • Упътвания
  • Начална страница
   • стр. 2
   • стр. 3
  • Разпис на лекциите
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
  • [Програма]
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
  • Адресен списък на университетския персонал
   • стр. 30
   • стр. 31
  • [Упътвания - продължениe]