Current View
Citation link:
Title:
Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език Маргарита Младенова.
 
Creator:
Младенова, Маргарита Захариева
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Рез. на рус., англ. ез. [abstract] Изд. на Унив. изд."Св. Климент Охридски". Фак. по славянски фил.; Библиогр. с. 820-831; Съдържа и Показалец на анализираните глаголи и предикатни изрази; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език семантика.; Чешки език семантика.; Руски език семантика.
 
Identifier:
978-954-07-4494-0 (грешен)
 
*** *** ***
 
001:
001144997
 
020:
978-954-07-4494-0 (грешен)
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Младенова, Маргарита Захариева
 
245:
Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език| Маргарита Младенова.
 
260:
София :| Унив. изд. "Св. Климент Охридски",| 2018.
 
300:
1 онлайн ресурс.
 
347:
текстов файл| pdf| 8.1 M
 
500:
Изд. на Унив. изд."Св. Климент Охридски". Фак. по славянски фил.
 
504:
Библиогр. с. 820-831
 
505:
Съдържа и Показалец на анализираните глаголи и предикатни изрази
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на рус., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| семантика.| Чешки език| семантика.| Руски език| семантика.