Citation link:
 • Мислещо и действителност / Веселин Дафов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Бележки на издателя
  • Съдържание
   • стр. II
  • Предговор
   • стр. 2
  • Вместо увод: За определимостта на мислещото и философията
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Първа глава. Мислещото и действителността. Мисленето
   • 1. Мислене и психология
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
   • 2. Мисленето и познавателните действия. Обучение
    • стр. 14
    • стр. 15
   • 3. Философията и мисленето като действане
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
   • 4. Описателен анализ на мисленето и „неговите“ резултати
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
   • 5. Критично мислене, творческо мислене и високо-организирано мислене
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
  • Втора глава. Мислене и проблемност
   • Увод
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • I част. Проблемност
    • 1. Преглед на откритата литература, засягаща въпроса за проблемността
     • стр. 40
    • 2. Изложения и анализ на някои по-представителни мнения за проблемността
    • 2.1. Евристика и проблемност
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
    • 2.2. Творчески процеси в познанието и проблемност
     • стр. 47
     • стр. 48
    • 2.3. Теория на проблемите и проблемността
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
    • 2.4. Психология и проблемност
     • стр. 57
    • 2.5. Традиционното образование и проблемност
     • стр. 59
    • 2.6. Методи за философизиране с деца
     • стр. 61
     • стр. 62
   • II част. Случаи на проблемност в математиката
    • 1. Случай с броенето
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
    • 2. Случай от аритметиката. Смятане
     • стр. 69
     • стр. 70
    • 3. Случаят със съизмерването в питагорейската математика
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
    • 4. Случай от евклидовата геометрия
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
    • 5. Проблемност в геометрията на Декарт
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
    • 6. Неевклидови геометрии
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
   • Заключение на част II от Втора глава
    • стр. 97
  • Трета глава. Мислещо и действащо. Отговорността
   • Увод
   • 1.Пергелът
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
   • 2. Аритметичната прогресия
    • стр. 104
    • стр. 105
   • 3. Постулатът за успоредността
    • стр. 107
    • стр. 108
  • Вместо заключение: Мислещо и общност
   • стр. 110
   • стр. 111
  • Списък с цитираната литература
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
  • Задна корица