Current View
Citation link:
Title:
Аерокосмически дистанционни методи за изследване на радиационната обстановка : Автореферат / Иван Илиев ; Науч. ръководител Пламен Данков.
 
Creator:
Илиев, Иван Илков; Данков, Пламен Илиев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], направление: 4.1. Физ. науки (Радиофизика и физическа електроника) в кат. "Радиофизика и електроника на ФзФ СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2019; Библиогр. с. 70-74; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Радиометрия.; Радиоактивност методи на изследване.; Фотография, космическа.
 
*** *** ***
 
001:
001170934
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиев, Иван Илков
 
245:
Аерокосмически дистанционни методи за изследване на радиационната обстановка :| Автореферат /| Иван Илиев ; Науч. ръководител Пламен Данков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.60 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
73 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], направление: 4.1. Физ. науки (Радиофизика и физическа електроника) в кат. "Радиофизика и електроника на ФзФ| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2019
 
504:
Библиогр. с. 70-74
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Радиометрия.| Радиоактивност| методи на изследване.| Фотография, космическа.
 
700:
Данков, Пламен Илиев| науч. ръководител