Current View
Citation link:
Title:
Християнските търговци от европейските провинции на Османската империя на панаирите в град Лайпциг (1718-1839 г.) : Автореферат / Аделина Здравкова Петрова ; Науч. ръководител Надя Манолова-Николова ; Рец. Пламен Димитров Митев, Димитър Цветанов Цанев.; Christian merchants from the european provinces of Ottoman empire at Leipzig fairs (1718-1839) Adelina Zdravkova Petrova
 
Creator:
Петрова, Аделина Здравкова; Petrova, Adelina Zdravkova; Манолова-Николова, Надя Иванова науч. ръководител; Митев, Пламен Димитров рец.; Цанев, Димитър Цветанов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022 г.
 
Coverage:
Европа търговия история; Европа история 1718-1839 [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.2 История и археология. История на България (История на Бълг. възраждане) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001196859
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Аделина Здравкова
 
245:
Християнските търговци от европейските провинции на Османската империя на панаирите в град Лайпциг (1718-1839 г.) :| Автореферат /| Аделина Здравкова Петрова ; Науч. ръководител Надя Манолова-Николова ; Рец. Пламен Димитров Митев, Димитър Цветанов Цанев.
 
246:
Christian merchants from the european provinces of Ottoman empire at Leipzig fairs (1718-1839)| Adelina Zdravkova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 449.2 KB)
 
260:
София,| 2022 г.
 
300:
11 л. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.2 История и археология. История на България (История на Бълг. възраждане)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. История на България| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
Европа| търговия| история| Европа| история| 1718-1839
 
700:
Petrova, Adelina Zdravkova| Манолова-Николова, Надя Иванова| науч. ръководител| Митев, Пламен Димитров| рец.| Цанев, Димитър Цветанов| рец.