Citation link:
 • Български старини из Македония / Събрани от Йордан Иванов.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна старница
  • Прѣдговор
  • Съдържание
   • стр. V
  • I. Смолѣнски иадпис
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • II. Царь Симеонови погранични стълбове при Солун, от 904 г.
   • стр. 8
   • стр. 9
  • III. Зографски подпис от 980 г.
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
  • ІV. Глаголски подпис от 982 г., в Иверския светогорски монастир
   • стр. 22
   • стр. 23
  • V. Царь Самуилов надпис от 993 г.
   • стр. 25
   • стр. 26
  • VI. Варошки надпис от 996 г.
   • стр. 28
   • стр. 29
  • VІІ. Бѣлѣжки за нѣкои грамоти и ржкописи в Света-Гора
   • 1. Към началната история на Зографския монастир
   • 2. Патриархъ Евтими Търновски в Селинската кула
   • 3. Сводна грамота за историята на Зограф до ХІV в
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
   • 4. Черква Св. Димитър в Зограф, подчинена на цариградския патриарх
   • 5. Духовната власт на Охридската архиепископия в Италия, островитѣ и Далмация
   • 6. Монастирьт Св. Георги на Вирнино-бърдо, при Скопье
   • 7. Драганов маней
    • стр. 39
    • стр. 40
   • 8. Животоmиси и служби на български светци
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
   • 9. Евангелие на царь Георгия Тертер II, от 1822 г
    • стр. 46
   • 10. Хилендарската българска история
   • 11. Хилендарски писмовник
   • 12. Зографски щампи от 1834 г
   • 13. Словѣнски имена на мѣсецитѣ
    • стр. 50
  • VIII. Словѣнско житие на св. Наума Охридски, от X вѣк
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
  • IX. Житие на св. Климента Охридски отъ Хоматияна
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
  • X. Похвално слово на св. Михаила и Гаврила от Климента Охридски
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
  • XI. Проглас към евангелието. Стихотворение от еппскоп Константина (ІХ-Х в.)
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
  • XII. Два атонски прѣписа на Храбровото сказание за словѣнскитѣ писма
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
  • XIII. Кратка служба на св. царь Петра Български
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
  • XIV. Битолски трипѣсник
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • XV. Най-стара служба на св. Ив. Рилски
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
  • Жития и помен на св. Ив. Рилски
   • 1. Проложно житие
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • 2. Поменъ за успѣвието му на 18 август
    • стр. 115
   • Житие от Евтимия Търновски
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
  • XVII. Житие на св. Петка
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
  • XVIII. Жития на св. Илариона Мъгленски
   • 1. Извадки от Евтимиевото житие
   • 2. Кратко проложно житие
    • стр. 143
  • XIX. Бѣлѣжки по българската история в словѣнския прѣвод на Манасия. (Хилендарски прѣпис)
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
  • XX. Хрисовул на монастиря Св. Никола Мрачски (Орѣховски)
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
  • XXI. Зографска българска история
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
  • XXII. Първообразът на Паисиевата българска история
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
  • XXIII. Надписи и бѣлѣжки от Зограф
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
  • XXIV. Надписи и бѣлѣжки от разни мѣста на Македония
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
   • стр. 266
   • стр. 267
  • XXV. Зографски поменик
   • стр. 269
   • стр. 270
   • стр. 271
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
   • стр. 275
   • стр. 276
   • стр. 277
   • стр. 278
   • стр. 279
   • стр. 280
   • стр. 281
   • стр. 282
   • стр. 283
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303
  • Показалец
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
  • Погрѣшки
   • Задна корица
  • Задна корица