Citation link:
 • Етнографско изследване на село Борислав, Плевенска околия
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 1
   • стр. 2