Citation link:
  • Към психологията на поетическия опит /От М. Арнаудов.
    • Издателска корица