Current View
Citation link:
Title:
Някои изследвания върху мястото на лаборатор ния експеримент и неговата ефективност в учебния процес по химия в средните училища; Einige Ergebnisse von Untersuchungen ueber die stellung des schuelerexperiments und seine effektivitaet im Unterrichtsfach chemie Helmut Boek, Sdrawka Maltscheva
 
Creator:
Бьок, Хелмут; Малчева, Здравка Михайлова; Malceva, Zdravka Mihajlova; B'ok, Helmut
 
Date:
1973 [issued] Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
Description:
Рез. на нем. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001057861
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Бьок, Хелмут
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
245:
Някои изследвания върху мястото на лаборатор ния експеримент и неговата ефективност в учебния процес по химия в средните училища
 
246:
Einige Ergebnisse von Untersuchungen ueber die stellung des schuelerexperiments und seine effektivitaet im Unterrichtsfach chemie| Helmut Boek, Sdrawka Maltscheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.289 MB)
 
260:
Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
300:
c. 533-541 :| с табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на нем. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Малчева, Здравка Михайлова| Malceva, Zdravka Mihajlova| B'ok, Helmut