Citation link:
  • Нови документи по миналото на нашите павликяни / Любомир Милетич.