Citation link:
 • Името Македония в историческата география : [Монография] / Петър Ст. Коледаров.
  • Предна корица
  • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • ПРЕДГОВОР
   • стр. 6
   • УВОД
    • стр. 8
    • стр. 9
  • Глава първа.
  • „Македония” ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА
   • 1. Име и граници на древна Македония
   • Карта [1]
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
   • 2. Македония - римска провинция
    • стр. 18
    • стр. 19
   • Карта [2]
   • 3. Македония в административната система на Византия (IV—VIII в.)
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
  • Глава втора.
  • „Македония” ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
   • 1. Антична Македония придобива имената „Склавинии”, „България” и „Долна земя”
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • 2. Образуването на тема Македония в Тракия
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
   • 3. Македония - областно име на част от Тракия от IX в. до завладяването и от османските турци през XIV в.
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
  • Глава трета.
  • НОВОТО ГЕОГРАФСКО ПОНЯТИЕ
   • 1. Образуването на бейлербейството Румелия и отгласът на средновековната традиция за местоположението на Македония
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
   • стр. 2. Създаване на новото географско понятие Македония в модерната географска наука
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • 3. Възприемането през новото време от местното и околното население на „Македония” като име на географска област в средищния дял на Балканския полуостров
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • Карта [3]
    • стр. 130
    • стр. 131
  • БЕЛЕЖКИ
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
  • СЪКРАЩЕНИЯ КЪМ ПОКАЗАЛЦИТЕ
  • ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
  • ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
  • СПИСЪК НА КАРТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • СЪКРАЩЕНИЯ
  • РЕЗЮМЕ НА РУСКИ ЕЗИК
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
  • РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
  • СЪДЪРЖАНИЕ
   • стр. [210]