Current View
Citation link:
Title:
Социални и училищни постижения на интегрираните ученици с лека степен на интелектуална недостатъчност от средна училищна възраст : Автореферат / Йоанна Метакса ; Науч. ръководител Неда Балканска ; Рец. Милен Замфиров Замфиров, Жана Атанасова Янкова.; Social and academic performance of integrated students with mild mental disability in secondary school Ioanna Antonios Metaxa
 
Creator:
Метакса, Йоанна Антониос; Metaxa, Ioanna Antonios; Балканска, Неда Златинова науч. ръководител; Замфиров, Милен Замфиров рец.; Янкова, Жана Атанасова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по спец. педагогика и логопедия 2019; Библиогр. с. 27-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Дефектология.
 
*** *** ***
 
001:
001189026
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Метакса, Йоанна Антониос
 
245:
Социални и училищни постижения на интегрираните ученици с лека степен на интелектуална недостатъчност от средна училищна възраст :| Автореферат /| Йоанна Метакса ; Науч. ръководител Неда Балканска ; Рец. Милен Замфиров Замфиров, Жана Атанасова Янкова.
 
246:
Social and academic performance of integrated students with mild mental disability in secondary school| Ioanna Antonios Metaxa
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 652.7 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
30 с. :| с табл., графики ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по спец. педагогика и логопедия| 2019
 
504:
Библиогр. с. 27-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Дефектология.
 
700:
Metaxa, Ioanna Antonios| Балканска, Неда Златинова| науч. ръководител| Замфиров, Милен Замфиров| рец.| Янкова, Жана Атанасова| рец.