Current View
Citation link:
Title:
Възпитателни измерения на формирането на интеркултурна компетентност чрез чуждоезиково учебно съдържание : Автореферат / Неда Георгиева Жечева ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
Creator:
Жечева, Неда Георгиева; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Интеркултурно възпитание) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра Теория на възпитанието; Библиогр. с. 46-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Учебно-възпитателна работа; Образование и просвета; Интеркултурно образование
 
*** *** ***
 
001:
001210253
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Жечева, Неда Георгиева
 
245:
Възпитателни измерения на формирането на интеркултурна компетентност чрез чуждоезиково учебно съдържание :| Автореферат /| Неда Георгиева Жечева ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
260:
София,| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс (50 с.) :| с ил.
 
347:
Текстов файл| pdf| 633 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Интеркултурно възпитание)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра Теория на възпитанието
 
504:
Библиогр. с. 46-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Учебно-възпитателна работа| Образование и просвета| Интеркултурно образование
 
700:
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| науч. ръководител