Current View
Citation link:
Title:
Ефективна теория на моделите : Скок на структура, кодиране и декодиране : Автореферат / Александра Андреева Соскова ; Рец. Веселин Стоянов Дренски и др.; Computable structure theory Jump of structure, coding and decoding Alexandra Andreeva Soskova
 
Creator:
Соскова, Александра Андреева; Soskova, Aleksandra Andreeva; Дренски, Веселин Стоянов рец.; Скордев, Димитър Генчев рец.; Ланджев, Иван Николов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен Доктор на науките, 4.5. Математика (Мат. логика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2020; Библиогр. с. 129-141; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Модели и моделиране.
 
*** *** ***
 
001:
001179475
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Соскова, Александра Андреева
 
245:
Ефективна теория на моделите :| Скок на структура, кодиране и декодиране : Автореферат /| Александра Андреева Соскова ; Рец. Веселин Стоянов Дренски и др.
 
246:
Computable structure theory| Jump of structure, coding and decoding| Alexandra Andreeva Soskova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.382 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
141 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен Доктор на науките, 4.5. Математика (Мат. логика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2020
 
504:
Библиогр. с. 129-141
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Модели и моделиране.
 
700:
Soskova, Aleksandra Andreeva| Дренски, Веселин Стоянов| рец.| Скордев, Димитър Генчев| рец.| Ланджев, Иван Николов| рец.