Current View
Citation link:
Title:
Изследвания на събития с два мюона в крайното състояние с детектора CMS : Автореферат / Румяна Милева Хаджийска ; Науч. ръководител Леандър Литов.
 
Creator:
Хаджийска, Румяна Милева; Литов, Леандър Борисов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен доктор, науч. спец. 01.03.05 "Физика на елементарните частици и високите енергии" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика" 2014; Библиогр. с. 39-44; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Елементарни частици.; Голям адронен ускорител.; Детектори.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хаджийска, Румяна Милева
 
245:
Изследвания на събития с два мюона в крайното състояние с детектора CMS :| Автореферат /| Румяна Милева Хаджийска ; Науч. ръководител Леандър Литов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 5,6 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен доктор, науч. спец. 01.03.05 "Физика на елементарните частици и високите енергии"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 39-44
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Елементарни частици.| Голям адронен ускорител.| Детектори.
 
700:
Литов, Леандър Борисов| науч. ръководител