Current View
Citation link:
Title:
Емпатията в мултилингвистична образователна среда за развитие на познавателна култура в детството : Автореферат / Дарина Наполеонова Баева ; Науч. ръководител Розалина Енгелс.; Empathy in multicultural educational environment progress children’s cognitive development Darina Napoleonova Baeva
 
Creator:
Баева-Гарсия, Дарина Наполеонова; Baeva, Darina Napoleonova; Енгелс, Розалина Пламенова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Начална и предучилищна педагогика, Кат. "Предучилищна педагогика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Интеркултурно образование.
 
*** *** ***
 
001:
001146072
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Баева-Гарсия, Дарина Наполеонова
 
245:
Емпатията в мултилингвистична образователна среда за развитие на познавателна култура в детството :| Автореферат /| Дарина Наполеонова Баева ; Науч. ръководител Розалина Енгелс.
 
246:
Empathy in multicultural educational environment progress children’s cognitive development| Darina Napoleonova Baeva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 800.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
46 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Начална и предучилищна педагогика, Кат. "Предучилищна педагогика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Интеркултурно образование.
 
700:
Baeva, Darina Napoleonova| Енгелс, Розалина Пламенова| науч. ръководител