Current View
Citation link:
Title:
Методика за развиване на критическото мислене в обучението по български език в прогимназиален етап (6. клас) : Автореферат. / Бонка Димитрова Василева.; Metodology for developing critical thinking during the Bulgarian language teaching in the junior high school (6. class) Bonka Dimitrova Vasileva
 
Creator:
Василева, Бонка Димитрова 1968-; Vasileva, Bonka Dimitrova
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователната степен "доктор" СУ "Св. Кл. Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Кат. "Хуманитарни дисциплини и гражданско образование" 2012; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Български език методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
000821399
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василева, Бонка Димитрова| 1968-
 
245:
Методика за развиване на критическото мислене в обучението по български език в прогимназиален етап (6. клас) :| Автореферат. /| Бонка Димитрова Василева.
 
246:
Metodology for developing critical thinking during the Bulgarian language teaching in the junior high school (6. class)| Bonka Dimitrova Vasileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 486 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователната степен "доктор"| СУ "Св. Кл. Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Кат. "Хуманитарни дисциплини и гражданско образование"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Български език| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Vasileva, Bonka Dimitrova