Current View
Citation link:
Title:
Разработване на физически модели на имуноактивни молекули : Автореферат / Елисавета Любомирова Миладинова ; Науч. ръководител Леандър Литов.
 
Creator:
Миладинова, Елисавета Любомирова; Литов, Леандър Борисов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "01.06.08 Биофизика" Софийски университет "Свети Климент Охридски", Физически факултет, катедра "Атомна физика" 2023; Библиография с. 57-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Вирусология; Имунология
 
*** *** ***
 
001:
001208449
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миладинова, Елисавета Любомирова
 
245:
Разработване на физически модели на имуноактивни молекули :| Автореферат /| Елисавета Любомирова Миладинова ; Науч. ръководител Леандър Литов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.228 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
59 с. :| с ил. диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "01.06.08 Биофизика"| Софийски университет "Свети Климент Охридски", Физически факултет, катедра "Атомна физика"| 2023
 
504:
Библиография с. 57-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Вирусология| Имунология
 
700:
Литов, Леандър Борисов| науч. ръководител