Citation link:
 • Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето : (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998-2000 г.) / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24