Citation link:
  • Вук Стеф. Караджич : Ньегов рад на српском jезику и правопису /Говор проф. Льуб. Стоjановича у свечаноj седници Академиjског савета Велике школе на дан преноса Вукових костиjу из Беча у Београд 20. септембра 1897 године.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев