Citation link:
 • Църковен вестник : Официално издание на Българската православна църква - Българска патриаршия : Год. 13
  • Год. 13, 14 януари 1912, Бр. 1 и 2
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
  • Год. 13, 21 януари 1912, Бр. 3
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
  • Год. 13, 28 януари 1912, Бр. 4
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Год. 13, 4 февруари 1912, Бр. 5
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
  • Год. 13, 11 февруари 1912, Бр. 6
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
  • Год. 13, 18 февруари 1912, Бр. 7
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
  • Год. 13, 25 февруари 1912, Бр. 8
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • Год. 13, 3 март 1912, Бр. 9
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
  • Год. 13, 10 март 1912, Бр. 10
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
  • Год. 13, 17 март 1912, Бр. 11
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
  • Год. 13, 24 март 1912, Бр. 12 и 13
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
  • Год. 13, 07 април 1912, Бр. 14
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
  • Год. 13, 14 април 1912, Бр. 15
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
  • Год. 13, 21 април 1912, Бр. 16
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
  • Год. 13, 28 април 1912, Бр. 17
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
  • Год. 13, 5 май 1912, Бр. 18
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
  • Год. 13, 12 май 1912, Бр. 19
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
  • Год. 13, 19 май 1912, Бр. 20
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
  • Год. 13, 26 май 1912, Бр. 21
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
   • стр. 266
   • стр. 267
   • стр. 268
  • Год. 13, 2 юни 1912, Бр. 22
   • стр. 270
   • стр. 271
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
   • стр. 275
   • стр. 276
   • стр. 277
   • стр. 278
   • стр. 279
   • стр. 280
  • Год. 13, 9 юни 1912, Бр. 23
   • стр. 282
   • стр. 283
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
  • Год. 13, 16 юни 1912, Бр. 24
   • стр. 294
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303
   • стр. 304
  • Год. 13, 22 юни 1912, Бр. 25
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
  • Год. 13, 30 юни 1912, Бр. 26
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
   • стр. 326
   • стр. 327
   • стр. 328
  • Год. 13, 7 юли 1912, Бр. 27
   • стр. 330
   • стр. 331
   • стр. 332
   • стр. 333
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
  • Год. 13, 14 юли 1912, Бр. 28
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
  • Год. 13, 21 юли 1912, Бр. 29
   • стр. 354
   • стр. 355
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
   • стр. 363
   • стр. 364
  • Год. 13, 28 юли 1912, Бр. 30
   • стр. 366
   • стр. 367
   • стр. 368
   • стр. 369
   • стр. 370
   • стр. 371
   • стр. 372
   • стр. 373
   • стр. 374
   • стр. 375
   • стр. 376
  • Год. 13, 4 август 1912, Бр. 31
   • стр. 378
   • стр. 379
   • стр. 380
   • стр. 381
   • стр. 382
   • стр. 383
   • стр. 384
   • стр. 385
   • стр. 386
   • стр. 387
   • стр. 388
  • Год. 13, 11 август 1912, Бр. 32
   • стр. 390
   • стр. 391
   • стр. 392
   • стр. 393
   • стр. 394
   • стр. 395
   • стр. 396
   • стр. 397
   • стр. 398
   • стр. 399
   • стр. 400
  • Год. 13, 18 август 1912, Бр. 33
   • стр. 402
   • стр. 403
   • стр. 404
   • стр. 405
   • стр. 406
   • стр. 407
   • стр. 408
   • стр. 409
   • стр. 410
   • стр. 411
   • стр. 412
  • Год. 13, 25 август 1912, Бр. 34
   • стр. 414
   • стр. 415
   • стр. 416
   • стр. 417
   • стр. 418
   • стр. 419
   • стр. 420
   • стр. 421
   • стр. 422
   • стр. 423
   • стр. 424
  • Год. 13, 1 септември 1912, Бр. 35
   • стр. [426]
   • стр. [427]
   • стр. [428]
   • стр. [429]
   • стр. [430]
   • стр. [431]
   • стр. [432]
   • стр. [433]
   • стр. [434]
   • стр. [435]
   • стр. [436]
  • Год. 13, 8 септември 1912, Бр. 36
   • стр. [438]
   • стр. [439]
   • стр. [440]
   • стр. [441]
   • стр. [442]
   • стр. [443]
   • стр. [444]
   • стр. [445]
   • стр. [446]
   • стр. [447]
   • стр. [448]
  • Год. 13, 15 септември 1912, Бр. 37
   • стр. [450]
   • стр. [451]
   • стр. [452]
   • стр. [453]
   • стр. [454]
   • стр. [455]
   • стр. [456]
   • стр. [457]
   • стр. [458]
   • стр. [459]
   • стр. [460]
  • Год. 13, 6 октомври 1912, Бр. 38
   • стр. [462]
   • стр. [463]
   • стр. [464]
  • Год. 13, 10 октомври 1912, Бр. 39
   • стр. [466]
   • стр. [467]
   • стр. [468]
  • Год. 13, 13 октомври 1912, Бр. 40
   • стр. [470]
   • стр. [471]
   • стр. [472]
  • Год. 13, 17 октомври 1912, Бр. 41
   • стр. [474]
   • стр. [475]
   • стр. [476]
  • Год. 13, 20 октомври 1912, Бр. 42
   • стр. [478]
   • стр. [479]
   • стр. [480]
  • Год. 13, 24 октомври 1912, Бр. 43
   • стр. [482]
   • стр. [483]
   • стр. [484]
  • Год. 13, 27 октомври 1912, Бр. 44
   • стр. [486]
   • стр. [487]
   • стр. [488]
  • Год. 13, 30 октомври 1912, Бр. 45
   • стр. [490]
   • стр. [491]
   • стр. [492]
  • Год. 13, 3 ноември 1912, Бр. 46
   • стр. [494]
   • стр. [495]
   • стр. [496]
  • Год. 13, 7 ноември 1912, Бр. 47
   • стр. [498]
   • стр. [499]
   • стр. [500]
  • Год. 13, 10 ноември 1912, Бр. 48
   • стр. [502]
   • стр. [503]
   • стр. [504]
  • Год. 13, 14 ноември 1912, Бр. 49
   • стр. [506]
   • стр. [507]
   • стр. [508]
  • Год. 13, 17 ноември 1912, Бр. 50
   • стр. [510]
   • стр. [511]
   • стр. [512]
  • Год. 13, 21 ноември 1912, Бр. 51
   • стр. [514]
   • стр. [515]
   • стр. [516]
  • Год. 13, 24 ноември 1912, Бр. 52
   • стр. [518]
   • стр. [519]
   • стр. [520]
  • Год. 13, 28 ноември 1912, Бр. 53
   • стр. [522]
   • стр. [523]
   • стр. [524]
  • Год. 13, 1 декември 1912, Бр. 54
   • стр. [526]
   • стр. [527]
   • стр. [528]
  • Год. 13, 5 декември 1912, Бр. 55
   • стр. [530]
   • стр. [531]
   • стр. [532]
  • Год. 13, 8 декември 1912, Бр. 56
   • стр. [534]
   • стр. [535]
   • стр. [536]
  • Год. 13, 12 декември 1912, Бр. 57
   • стр. [538]
   • стр. [539]
   • стр. [540]
  • Год. 13, 15 декември 1912, Бр. 58
   • стр. [542]
   • стр. [543]
   • стр. [544]
  • Год. 13, 19 декември 1912, Бр. 59
   • стр. [546]
   • стр. [547]
   • стр. [548]
  • Год. 13, 22 декември 1912, Бр. 60
   • стр. [550]
   • стр. [551]
   • стр. [552]
  • Год. 13, 24 декември 1912, Бр. 61
   • стр. [554]
   • стр. [555]
   • стр. [556]
  • Год. 13, 29 декември 1912, Бр. 62
   • стр. [558]
   • стр. [559]
   • стр. [560]