Current View
Citation link:
Title:
Оценка на въздействието на макроикономическите и фискални шокове върху устойчивостта и цената на публичния дълг : Автореферат / Мартина Иванова Макариева ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Стефан Христов Петранов, Виктор Иванов Йоцов.; The effects of macroeconomic and fiscal shock on public debt level and prices Martina Ivanova Makarieva
 
Creator:
Макариева, Мартина Иванова; Makarieva, Martina Ivanova; Ненова, Мариела Андонова науч. ръководител; Петранов, Стефан Христов рец.; Йоцов, Виктор Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен „доктор”, науч. специалност 05.02.01 "Полит. икономия" СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.,Кат. "Икономика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Заеми, държавни.
 
*** *** ***
 
001:
001188366
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Макариева, Мартина Иванова
 
245:
Оценка на въздействието на макроикономическите и фискални шокове върху устойчивостта и цената на публичния дълг :| Автореферат /| Мартина Иванова Макариева ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Стефан Христов Петранов, Виктор Иванов Йоцов.
 
246:
The effects of macroeconomic and fiscal shock on public debt level and prices| Martina Ivanova Makarieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.168 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен „доктор”, науч. специалност 05.02.01 "Полит. икономия"| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.,Кат. "Икономика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Заеми, държавни.
 
700:
Makarieva, Martina Ivanova| Ненова, Мариела Андонова| науч. ръководител| Петранов, Стефан Христов| рец.| Йоцов, Виктор Иванов| рец.