Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура
  • Год.IV
   • Кн. I (Септември 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Карел Шкорпил. Един от основателите на нашата археологическа наука.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Р. Майстер. Латинско-гръцките наименования в ботаниката и зоологията. Прев. Веселин Бешевлиев
     • стр. 8
     • стр. 9
    • Веселин Бешевлиев. Един любопитен паметник от римско време.
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Карл Феленщайнер. Оригинал и предаване на древната литература. Прев. А. К.
     • стр. 16
     • стр. 17
    • Владимир Георгиев. Марк Фабий Квинтилиан. Скица.
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Прев. Иван Дуйчев
     • стр. 22
     • стр. 23
    • имитър Димитров. Шести международен конгрес по археология в Берлин.
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Varia
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Весела страница
     • стр. 32
   • Кн. II (Ноември 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Георги Михайлов. Животът в нашите земи през античността, отразен върху надписите.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Конрад Рюгер. Епидавър. Един древен курорт. Прев. А. К.
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Херодот. Хеопсовата пирамида. Прев. Борис Геров
     • стр. 16
     • стр. 17
    • Божидар Божиков. Франсуа Шамполйон.
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
    • Георги Батаклиев. Един художествен релиеф в народния музей.
     • стр. 23
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Прев. Д. В.
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Вести
     • стр. 28
    • Весела страница
     • Aenigmata
     • стр. 31
     • стр. 32
   • Кн. III (Декември 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Георги Михайлов. Идилията и Теокрит.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Ст. Цибулски. Дрехите на древните елини.
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Божидар Божиков. Историята у старите гърци.
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Херодот. Изкусният крадец. Прев. Борис Геров
     • стр. 22
    • Руска Гандева. Дионис.
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Теофан. (Следва)
     • стр. 28
     • стр. 29
    • Петко Войников. По повод на една нова книга за живота в Рим. (Следва)
     • стр. 31
     • Aenigmata
   • Кн. IV (Февруари 1940)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Омир. Илиада. Прев. Младен Тонев
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Жером Каркопино. Няколко момента от тоалета на римлянката. Прев. П. В.
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Веселин Бешевлиев. Туризмът в древността.
     • стр. 20
    • Прочути походи в древността. Ханибал преминава Алпите. Прев. Борис Илиев (Следва)
     • стр. 22
     • стр. 23
    • Борис Геров. Д-р Младен Тонев.
     • стр. 25
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Теофан. (Продължение) Прев. Д. В.
     • стр. 27
     • стр. 28
    • Петко Войников. По повод на една нова книга за живота в Рим. (Продължение)
    • Вести
     • стр. 31
    • Varia
    • Весела страница
     • стр. 34
   • Кн. V (Март 1940)
    • Издателска корица
    • Съдържание
    • Жана Николова. Гръцката древност в светоусещането на немеца.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Е. Сливкова. Дворците на остров Крит. (Следва)
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
    • Георги Михайлов. Катул.
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Прочути походи в древността. Ханибал преминава Алпите. (Продължение от брой IV) Прев. Борис Илиев
    • Херодот. Най-щастливият човек. Прев. Ив. Попов
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Теофан. (Продължение)
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
    • Вести
    • Varia
    • Fabulae aesopicae
    • Весела страница.
   • Кн. VI (Април 1940)
    • Издателска корица
    • Съдържание
    • Веселин Бешевлиев. Д-р. Никола Сава Пиколо.
     • стр. 4
    • Децим Юлий Ювенал. По случай 1800-годишнината от смъртта му.
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Ювенал. Откъслек от третата сатира на Ювенала. Прев. Димитър Димитров
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
    • Жана Николова. Гръцката древност в светоусещането на немеца. Между класицизма и романтизма.
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
    • Тит Лукреций Кар. За природата на нещата. Прев. Крум Димитров
     • стр. 21
     • стр. 22
    • Безсъние. Statius. Прев. В. М-ва
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Tеофан. (край) Прев. Веселин Бешевлиев
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Aenigmata
     • стр. 32
     • стр. [33]
    • Задна корица