Current View
Citation link:
Title:
Съвременни тенденции на интеркултурното образование на децата от ромски произход в условията на глобализация : Автореферат / Милена Ивова Илиева ; Науч. ръководител Мария Белова.
 
Creator:
Илиева, Милена Ивова; Белова, Мария Кирчева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч.степен "доктор" по спец. Теория на възпитанието и дидактика, шифър 050701 СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Роми образование и просвета България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Милена Ивова
 
245:
Съвременни тенденции на интеркултурното образование на децата от ромски произход в условията на глобализация :| Автореферат /| Милена Ивова Илиева ; Науч. ръководител Мария Белова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 711 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
39 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч.степен "доктор" по спец. Теория на възпитанието и дидактика, шифър 050701| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Роми| образование и просвета| България.
 
700:
Белова, Мария Кирчева| науч. ръководител