Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура : Год. III
  • Год. III
   • Кн. I (Октомври 1938)
    • Издателска корица
    • Гръб издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил Кацаров. Херсонеската клетва.
     • стр. 4
    • Любомир Павлов. Техниката на античната керамика.
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Божидар Божиков. Училищното дело у старите гърци.
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Марк Аврелий Марциал. Епиграми.
    • Борис Илиев. Благоустройство на римските градове.
     • стр. 16
    • Илюстрация
     • стр. 17
    • Димитър Цончев. Имената на река Марица.
     • стр. 19
    • Из вестниците
    • Вести
    • Varia
     • стр. 23
     • стр. 24
    • Весела страница
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Книги и списания
    • Към цветното приложение
     • [стр. 33]
    • Задна корица
   • Кн. II (Ноември-декември 1938)
    • Издателска корица
     • Гръб издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Слави Чаушов. Хуманизмът у нас.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Димитър Дечев. Завещанието на Флавиана Филократия.
     • стр. 8
     • стр. 9
    • Веселин Бешевлиев. Хеленизъм.
    • Рада Григорова. Почитта към умрелите и грижата на гърците за тях.
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
    • Александър Поповски. Философи преди Сократа.
    • Илюстрация
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Милка Коралова. Една художествена индустрия в Древна Гърция.
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
    • Публий Корнелий Тацит. Делата на Нерона.
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Методи Бърдаров. Зрелищата в Рим.
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Йорданес.
     • стр. [32]
     • стр. 33
    • Вести
    • Varia
     • стр. 35
    • Весела страница
     • стр. 37
     • стр. 38
    • Нови книги и списания
    • Към цветното приложение
     • стр. [41]
    • Задна корица
   • Кн. III (Януари-февруари 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Въпросът за нашето средношколско образование (Извадка от речта г. Министъра на Народното просвещение, произнесена на 16 януари 1939 г. в Народното събрание)
    • М. Стоянов. Християнство и класическа древност.
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Владимир Георгиев. Надписът върху златния пръстен от Езерово.
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Марко Минков. Влиянието на античната литература върху Шекспир и неговите предшественици.
     • стр. 16
    • Илюстрация
     • стр. 17
    • Любомир Павлов. Камарески вази и геометрически стил.
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Публий Корнелий Тацит. Делата на Нерона. (Продължение)
     • стр. 22
    • Една нова книга върху античната гръцка пластика.
     • стр. 24
     • стр. 25
    • Паул Кречмер. Елинският народ и език.
     • стр. 27
    • Гръцки и латински извори за историята на България
     • Varia
     • стр. 30
    • Весела страница
    • Нови книги и списания
    • Към цветното приложение
   • Кн. IV (Март 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Петър Динеков. Нешо Бончев и класическата култура.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • А. Хохе. Растящата необразованост на медиците.
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
    • Т. Виганд. Изчезване на древните културни паметници.
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
    • Илюстрация
    • Божидар Божиков. Находки на гръцки папируси в края на XIX век.
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
    • Крум Димитров. Прометей.
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Писмо на цариградски патриарх Николай Мистика до архиепископа на България.
     • стр. 27
    • Вести
    • Varia
     • стр. 30
    • Весела страница
     • стр. 32
   • Кн. V (Април 1939)
    • Издателска корица
    • Списък на членовете на Д-вото "Приятели на класическата култура"
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил Кацаров. Класическото образование и изучването на историята.
    • Методи Бърдаров. Сатирикът Персий Флак.
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Извънредно важни археологически находки в Гърция.
     • стр. 8
    • Владимир Георгиев. Марк Тулий Цицерон. Скица.
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Fr. Poland. Римската война през време на империята.
     • стр. 16
    • Илюстрация
     • стр. 17
     • стр. 18
    • А. Неделчев. Везувий.
     • стр. 20
    • Йохан Дройзен. Александър Велики.
     • стр. 22
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Две писма на цариградския патриарх Николай Мистика във връзка с нашето минало.
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Латинският език в Италия.
    • Енеида. Прев. Ангел Тончев.
     • стр. 29
    • Varia
    • Ботевият "Хаджи Димитър" на латински и гръцки. Прев. Крум Димитров.
     • стр. 32
    • Списък на членовете на Д-вото "Приятели на класическата култура" (Продължение)
    • Задна корица
   • Кн. VI (Май-юни 1939)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Веселин Бешевлиев. Поглед върху историята на класическите студии в нашите земи.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
    • Петко Войников. Класическата филология във Франция.
     • стр. 14
    • Георги Михайлов. Forum Romanum.
     • стр. 16
    • Илюстрация
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Владимир Георгиев. Марк Тулий Цицерон. Скица. (Продължение)
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
    • Йохан Дройзен. Александър Велики. (Продължение)
     • стр. 24
     • стр. 25
    • Димитър Димитров. Трир - северният Рим. Първата столица на Константина Велики.
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Р. Егер. Жените в античния Рим.
     • стр. 32
     • стр. 33
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Георги Амартол. Прев. от старогр. ез. Иван Дуйчев.
     • стр. 35
     • стр. 36
    • Вести
     • стр. 38
    • Весела страница
     • стр. 40
    • Задна корица