Citation link:
 • Избрани произведения: Т. 3: Философски портрети, миниатюри и фрагменти/ Исак Соломон Паси.
  • Предна корица
  • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
  • Вместо предговор. Автобиографично слобо, произнесено на премиерата на книгата Мотиви на човешкото поведение, Изд. Захарий Стоянов, София, 2002 г. (25 юни 2002 г., Вторник, 18,30 ч., НДК, зала 7)
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Увод. За тази книга
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
  • ДВАДЕСЕТ ФИЛОСОФСКИ ПОРТРЕТА
   • I. Избраничеството
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • II. Изкушението
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
   • III. Изкуплението
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • IV. Гениалността
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
   • V. Талант и морал
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
   • VI. Гордостта
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
   • VII. Самотата
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
   • VIII. Славата
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • IX. Братството
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
   • X. Приятелството
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
   • XI. Насладата от мисленето
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
   • XII. Късметът
    • стр. 137
    • стр. 138
   • XIII. Страхът
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
   • XIV. Алчността
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
   • XV. Любопитството
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
   • XVI. Завистта
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
   • XVII. Отмъщението
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
   • XVIII. Фанатизмът
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
   • XIX. Лицемерието
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
   • XX. Еврейският хумор
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
   • Приложение I. Есе за изборите на есето (Една хипотеза)
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
   • Приложение II. Мигел де Унамуно - класик на есето
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
  • ОСЕМДЕСЕТ ФИЛОСОФСКИ МИНИАТЮРИ
   • I. Шекспир и обувките
    • стр. 248
    • стр. 249
   • II. Навик ли е природата?
    • стр. 251
    • стр. 252
   • III. Защо разумът има нужда от онова, което му е най-трудно да разбере?
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
   • IV. Всеки при своето си!
    • стр. 258
   • V. Към загадките на човешката природа!
    • стр. 260
    • стр. 261
   • VI. И това е част от човешката природа!
   • VII. Има ли съдба?
    • стр. 264
    • стр. 265
   • VIII. Добро и зло, зло и добро!
   • IX. Човек и история
   • X. Сън ли е животът?
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
   • XI. Към познанието водят много пътища
   • XII. Сцила и Харибда
   • XIII. Но и за радостта от първооткривателството
   • XIV. Истината ли е за човека, или човекът е за истината?
    • стр. 276
    • стр. 277
   • XV. Пледоария за дявола
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
   • XVI. Апология на змията
   • XVII. Опит за реабилитация на Янус
    • стр. 284
   • XVIII. Хитър ли е разумът?
    • стр. 286
    • стр. 287
   • XIX. Човек не знае нито откъде ще му дойде доброто, нито кои са истинските му благодетели!
    • стр. 289
   • XX. И без илюзии не може
    • стр. 291
    • стр. 292
   • XXI. За разумния консерватизъм
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
   • XXII. Темида, или сляпа ли е справедливостта?
   • XXIII. Право на избор
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
   • XXIV. Оставете ме да не зная!
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
   • XXV. За радостта от незнанието!
   • XXVI. За оплакващите се
   • XXVII. Невинаги който търси - ще намери!
    • стр. 311
   • XXVIII. Благото на народа
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
   • XXIX. Само да е извън света!
    • стр. 318
   • XXX. Самотата като общуване
    • стр. 320
   • XXXI. Егоизмът като алтруизъм
   • XXXII. А къде са десетилетията?
    • стр. 323
   • XXXIII. Времето
   • XXXIV. Не всяка компенсация компенсира
   • XXXV. За поговорката Бог отлага, но не забравя
    • стр. 327
   • XXXVI. Свободата - употреба и злоупотреба
    • стр. 329
   • XXXVII. Пак за свободата!
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
   • XXXVIII. Още един парадокс на свободата!
   • XXXIX. Топос и философия
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
   • ХL. Улици и площади
    • стр. 349
   • ХLI. Една сутрин в Ефес
    • стр. 351
    • стр. 352
   • ХLII. Акрополът в мене
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
   • ХLIII. Испания в мене
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
   • XLIV. Един следобед във Витенберг
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
   • XLV. Всичко си има време, време има за всяка работа
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
   • XLVI. Пловдив като духовна форма на живот
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
   • XLVII. Американски импресии
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
   • XLVIII. Пред един мемориал
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
   • XLIX. философия и изкуство
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
   • L. Антиномии (фрагменти за творчески процес)
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
   • LI. „Духът, чиято същност е вечно да отрича!"
    • стр. 409
    • стр. 410
   • LII. Смях през сълзи и сълзи през смях
    • стр. 412
   • LIII. Още за ЕдипоВия комплекс
    • стр. 414
   • LIV. Locus minoris resistentiae
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
   • LV. Кръстопът на мита и живота (Размишления върху Хамлет, Дон Кихот и Дон Хуан)
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
   • LVI. Философската грешка на Фауст
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
   • LVII. За автобиографиите
    • стр. 433
   • LVIIL Фридрих Ницше и уроците на Диоген Лаерций
   • LIX. Телесната пълнота като естетическа характеристика
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
   • LX. Апотеоз на виното! (От един въздържател)
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
   • LXI. Пирът
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
   • LXII. И пак за литературното credo
    • стр. 452
   • LXIII. Книгите имат своя съдба
    • стр. 454
   • LXIV. За метафорите
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
   • LXV. Езикови неволи
    • стр. 462
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
   • LXVI. Синоними, ама не чак дотам
   • LXVII. „Аркадий, не говори красиво!
    • стр. 468
   • LXVIII. Собствената сила на думите
    • стр. 470
   • LXIX. Историята - наука или изкуство?
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
   • LXX. Tempora mutantur et nos mutamur in illis?
    • стр. 476
   • LXXI. Няма общовалидни максими!
    • стр. 478
   • LXXII. За философските съчетания
    • стр. 480
    • стр. 481
   • LXXIII. За философската биография на някои категории (термини)
    • стр. 483
   • LXX1V. Ibi bene, ubi patria на философията
    • стр. 485
   • LXXV. За дефинициите
    • стр. 487
   • LXXVI. Мними и истински критерии
    • стр. 489
   • LXXVU. За идеите и „техния" език
    • стр. 491
   • LXXVIII. А било е и така
   • LXXIX. Импровизация върху цифрата седем
    • стр. 494
   • LXXX. Парафрази
  • СЕДЕМДЕСЕТ ФИЛОСОФСКИ ФРАГМЕНТА
   • стр. 497
   • стр. 498
   • стр. 499
   • стр. 500
   • стр. 501
   • стр. 502
   • стр. 503
   • стр. 504
   • стр. 505
   • стр. 506
   • стр. 507
   • стр. 508
   • стр. 509
   • стр. 510
   • стр. 511
   • стр. 512
   • стр. 513
   • стр. 514
   • стр. 515
   • стр. 516
   • стр. 517
   • стр. 518
   • стр. 519
   • стр. 520
   • стр. 521
   • стр. 522
   • стр. 523
   • стр. 524
   • стр. 525
   • стр. 526
   • стр. 527
   • стр. 528
   • стр. 529
   • стр. 530
   • стр. 531
   • стр. 532
   • стр. 533
   • стр. 534
   • стр. 535
  • Показалец на имената
   • стр. 537
   • стр. 538
   • стр. 539
   • стр. 540
   • стр. 541
   • стр. 542
   • стр. 543
   • стр. 544
   • стр. 545
   • стр. 546
  • Съдържание
   • стр. 548
   • стр. 549
  • Книги от същия автор
   • [стр. 551]
   • [стр. 552]
  • Задна корица