Citation link:
 • Грамматика славено-болгарска /От Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторий пут со многими нуждними поправлениями издадена и болгарской юности посвещена.
  • Предна корица
   • гръб предна корица
  • Заглавна страница
   • гръб заглавна страница
  • ПРЕЛЮБЕЗНА БОЛГАРСКА ЮНОСТЕ! [Обръщение от издателя]
   • стр. [II]
   • стр. [III]
   • стр. [IV]
  • ВСТУПЛЕНИЕ.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • КНИГА ПЕРВА НАЧЕРТАТЕЛНА.
  • ИМЕ.
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
  • МЕСТОИМЕНИЕ.
   • стр. 26
  • ГЛАГОЛ.
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
  • ПРИЧАСТИЕ.
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
  • ПРЕДЛОГ.
  • КНИГА ВТОРА ЗНАМЕНАТЕЛНА.
  • ИМЕ.
  • МЕСТОИМЕНИЕ.
  • ГЛАГОЛ.
  • ПРИЧАСТИЕ.
  • НАРЕЧИЕ.
   • стр. 47
  • СЪЮЗ.
  • МЕЖДУМЕТИЕ.
  • КНИГА ТРЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА.
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
  • КНИГА ЧЕТВЪРТА ПЕТА ШЕСТА. ПРАВОПИСА - СЛОЖИ - СТРАДАТЕЛНА.
  • ПРАВОПИСАНИЕ.
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
  • СЛОЖЕНИЕ.
  • СТРАСТИ.
  • КНИГА СЕДМА СОЧИНИТЕЛНА.
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • форзац
   • форзац
   • гръб задна корица
  • Задна корица