Current View
Citation link:
Title:
Интелигентни информационни системи в биоинформатиката : Семантично интегриране, анализ и класификация на биомедицински данни : Автореферат / Илиян Недков Михайлов ; Науч. ръководител Димитър Иванов Василев ; Рец. Евгений Христов Кръстев, Светла Николова Войчева.; Intelligent information systems in bioinformatics Semantic integration, analysis and classification of biomedical data Iliyan Nedkov Mihaylov
 
Creator:
Михайлов, Илиян Недков; Mihajlov, Ilijan Nedkov; Василев, Димитър Иванов науч. ръководител; Кръстев, Евгений Христов рец.; Бойчева, Светла Николова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Информ. технологии - Био и мед. информатика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Биоинформатика.; Медицинска кибернетика.
 
*** *** ***
 
001:
001187292
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлов, Илиян Недков
 
245:
Интелигентни информационни системи в биоинформатиката :| Семантично интегриране, анализ и класификация на биомедицински данни : Автореферат /| Илиян Недков Михайлов ; Науч. ръководител Димитър Иванов Василев ; Рец. Евгений Христов Кръстев, Светла Николова Войчева.
 
246:
Intelligent information systems in bioinformatics| Semantic integration, analysis and classification of biomedical data| Iliyan Nedkov Mihaylov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.387 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
37 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.6 "Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Информ. технологии - Био и мед. информатика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Биоинформатика.| Медицинска кибернетика.
 
700:
Mihajlov, Ilijan Nedkov| Василев, Димитър Иванов| науч. ръководител| Кръстев, Евгений Христов| рец.| Бойчева, Светла Николова| рец.