Current View
Citation link:
Title:
Характеристика и роля на hBest1 и негови мутантни форми в еукариотни клетки и моделни мембранни структури : Автореферат / Павел Веселинов Видев ; Науч. ръководители Йордан Думанов, Светла Петрова.; Characteristics and role of hBest1 and its mutated forms in eukaryotic cells and model membrane structures Pavel Veselinov Videv
 
Creator:
Видев, Павел Веселинов; Videv, Pavel Veselinov; Думанов, Йордан Атанасов науч. ръководител; Петрова, Светла Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Корично описание; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.3 Биологически науки (Молекулярна биология - Клетъчна поляризация и сигнализация) СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Катедра "Биохимия" 2022; Библиография с. 68-73; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Белтъчини; Мембрани; Цитология; Ретина болести
 
*** *** ***
 
001:
001205552
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Видев, Павел Веселинов
 
245:
Характеристика и роля на hBest1 и негови мутантни форми в еукариотни клетки и моделни мембранни структури :| Автореферат /| Павел Веселинов Видев ; Науч. ръководители Йордан Думанов, Светла Петрова.
 
246:
Characteristics and role of hBest1 and its mutated forms in eukaryotic cells and model membrane structures| Pavel Veselinov Videv
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.392 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
73 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Корично описание
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.3 Биологически науки (Молекулярна биология - Клетъчна поляризация и сигнализация)| СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Катедра "Биохимия"| 2022
 
504:
Библиография с. 68-73
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Белтъчини| Мембрани| Цитология| Ретина| болести
 
700:
Videv, Pavel Veselinov| Думанов, Йордан Атанасов| науч. ръководител| Петрова, Светла Димитрова| науч. ръководител