Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Книга 2 : Т. 64. / Ред. кол. Георги Веселинов, Иван Дуриданов, Георги Германов.; Annuaire de l'universite de Sofia. Faculte des filologies slaves
 
Creator:
Веселинов, Георги Владимиров ред.; Дуриданов, Иван Василев ред.; Германов, Георги Димитров ред.
 
Date:
1972 [issued] 1972 [за 1970].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001200209
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Книга 2 :| Т. 64. /| Ред. кол. Георги Веселинов, Иван Дуриданов, Георги Германов.
 
246:
Annuaire de l'universite de Sofia. Faculte des filologies slaves
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 143.1 MB)
 
260:
1972 [за 1970].
 
300:
233 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Веселинов, Георги Владимиров| ред.| Дуриданов, Иван Василев| ред.| Германов, Георги Димитров| ред.