Citation link:
  • Злото в Държавното земледелческо училище и Образцовия чифлик край град Русе