Citation link:
  • Христоматия с теоретични бележки за стила и езика : За IV клас на пълните и непълни средни училища : С разбори на четива, указател на четивата по автори, указател по стил и език, задачи върху стила и езика и обяснение на думи и изрази /Ив. Дорев, преподавател в I мъжка гимназия.
    • Заглавна страница