Citation link:
  • Българи и румъни в историята на Дунавските земи / Петър Мутафчиев.