Citation link:
  • Надпис и орнамент на една старобългарска къща