Citation link:
  • Спомени из народния живот : Нрави, обичаи, обряди, добродетели на нашите селяни от североизточната част на отечеството ни до 1876 г. : В две части /Илия Р. Блъсков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев