Current View
Citation link:
Title:
Младежки социолекти в Балканските езици : Автореферат / Симеон Славчев Михалков ; Науч. ръководител Екатерина Търпоманова ; Рец. Биляна Михайлова, Анастасия Ничева Петрова.; Youth sociolects in the Balkan languages Simeon Slavchev Mihalkov
 
Creator:
Михалков, Симеон Славчев; Mihalkov, Simeon Slavcev; Търпоманова, Екатерина Николова науч. ръководител; Михайлова, Биляна рец.; Петрова, Анастасия Ничева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на рец. Биляна Михайлова е Биляна Михайлова Иванова; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. област Общо и сравнително езикознание - Балканско езикознание СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, идноевроп. и балканско езикознание 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Балкански езици социални и професионални диалекти младежи
 
*** *** ***
 
001:
001196597
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михалков, Симеон Славчев
 
245:
Младежки социолекти в Балканските езици :| Автореферат /| Симеон Славчев Михалков ; Науч. ръководител Екатерина Търпоманова ; Рец. Биляна Михайлова, Анастасия Ничева Петрова.
 
246:
Youth sociolects in the Balkan languages| Simeon Slavchev Mihalkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 834.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
67 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на рец. Биляна Михайлова е Биляна Михайлова Иванова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, науч. област Общо и сравнително езикознание - Балканско езикознание| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по общо, идноевроп. и балканско езикознание| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Балкански езици| социални и професионални диалекти| младежи
 
700:
Mihalkov, Simeon Slavcev| Търпоманова, Екатерина Николова| науч. ръководител| Михайлова, Биляна| рец.| Петрова, Анастасия Ничева| рец.