Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 64. / Ред. кол. Диню Канев и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Канев, Диню Димитров ред.; Борисов, Здравко ред.; Гловня, Мартин Франц ред.; Христов, Тодор Димитров ред.
 
Date:
1972 [issued] 1972 [за 1969/70].
 
Description:
Пълното име на Здравко Борисов е Здравко Борисов Гаврилов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062322
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 64. /| Ред. кол. Диню Канев и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 21 MB)
 
260:
1972 [за 1969/70].
 
300:
318 с. :| с ил., табл., диагр.
 
500:
Пълното име на Здравко Борисов е Здравко Борисов Гаврилов
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Канев, Диню Димитров| ред.| Борисов, Здравко| ред.| Гловня, Мартин Франц| ред.| Христов, Тодор Димитров| ред.