Citation link:
  • Монета на град Филипопол с изображение на един от хълмовете му / Тодор Д. Герасимов.