Current View
Citation link:
Title:
Социалната държава в САЩ (1945-1953 г.) : Политически и обществени нагласи : Автореферат / Ивана Иванова Николова ; Науч. ръководител Гергана Алексиева ; Рец. Александър Михайлов Сивилов, Силвия Николова Александрова.; The welfare state in the United States (1945 – 1953) Political attitudes and public opinion Ivana Ivanova Nikolova
 
Creator:
Николова, Ивана Иванова; Nikolova, Ivana Ivanova; Алексиева, Гергана Георгиева науч. ръководител; Сивилов, Александър Михайлов рец.; Александрова, Силвия Николова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
САЩ история, най-нова.; САЩ социална политика история 1945-1953 г. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.2. История и археология] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001190780
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Ивана Иванова
 
245:
Социалната държава в САЩ (1945-1953 г.) :| Политически и обществени нагласи : Автореферат /| Ивана Иванова Николова ; Науч. ръководител Гергана Алексиева ; Рец. Александър Михайлов Сивилов, Силвия Николова Александрова.
 
246:
The welfare state in the United States (1945 – 1953)| Political attitudes and public opinion| Ivana Ivanova Nikolova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 336.7 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
20 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.2. История и археология]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
САЩ| история, най-нова.| САЩ| социална политика| история| 1945-1953 г.
 
700:
Nikolova, Ivana Ivanova| Алексиева, Гергана Георгиева| науч. ръководител| Сивилов, Александър Михайлов| рец.| Александрова, Силвия Николова| рец.