Citation link:
 • Смешното/ Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Към второто издание
  • Към третото издание
  • СЪДЪРЖАНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
  • УВОД
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • Първа глава. ИЗ ЛИТЕРАТУРНАТА БИОГРАФИЯ НА СМЕШНОТО
   • 1. АНТИЧНОСТ
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
   • 2. РЕНЕСАНС
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
   • 3. ИСТОРИЯ И ТИПОЛОГИЯ
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
  • Втора глава. КЪМ СЪЩНОСТТА НА СМЕШНОТО
   • 1. ОТ КОМЕДИЯТА КЪМ ОСТРОУМИЕТО
    • стр. 57
   • 2. СРАВНЕНИЕТО
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
   • 3. АЛЕГОРИЯ, СИМВОЛ, СМЕШНО
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
   • 4. ПРЕТЕНЦИЯТА
    • стр. 70
   • 5. ИГРАТА
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
   • 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТРАДАНИЕТО
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
   • 7. СРЕДСТВА НА СМЕШНОТО
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
   • 8. СМЕШНОТО - СУБЕКТИВНО ИЛИ ОБЕКТИВНО?
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • 9. ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКА - ИЗТОЧНИК НА СМЕШНОТО
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
   • 10. СЕРИОЗНОСТТА НА СМЕШНОТО
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
  • Трета глава. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА СМЕШНОТО
   • 1. ТЯЛО
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
   • 2. КОСТЮМ
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
   • 3. ХАРАКТЕР
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
   • 4. АНТИТЕЗА
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
   • 5. КОНТАМИНАЦИЯ
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
   • 6. НЕДОРАЗУМЕНИЕ
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
   • 7. ДВУСМИСЛИЦА
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
   • 8. ПОВТОРЕНИЕ
    • стр. 179
    • стр. 180
  • Четвърта глава. ХУМОРЪТ
   • 1. ХУМОР, ПАРОДИЯ, ИРОНИЯ
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
   • 2. СЪЩНОСТ НА ХУМОРА
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
   • 3. ХУМОРЪТ КАТО ТВОРЧЕСТВО
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
  • Пета глава. ПАРОДИЯТА
   • 1. СЪЩНОСТ НА ПАРОДИЯТА
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
   • 2. ПОКРАЙ ПЕСЕН: ЛИТЕРАТУРНА ПАРОДИЯ
    • стр. 214
    • стр. 215
   • 3. ПОКРАЙ ГЕРОЙ: ИСТОРИЧЕСКА ПАРОДИЯ
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
   • 4. ПОКРАЙ ИДЕЯ: ФИЛОСОФСКА ПАРОДИЯ
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
   • 5. МОДЕРНАТА ПАРОДИЯ
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
  • Шеста глава. ИРОНИЯТА
   • 1. ИРОНИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОЗНАНИЕ И МОРАЛНО СЪВЪРШЕНСТВО. СОКРАТ
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
   • 2. ИРОНИЯТА КАТО ТВОРЧЕСКА СУБЕКТИВНОСТ НА ХУДОЖНИКА. ФРИДРИХ ШЛЕГЕЛ
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
   • 3. ИРОНИЯТА КАТО ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЦЕС. ЗОЛГЕР И ХЕГЕЛ
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
   • 4. IRONIE ALS OB
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
   • 5. СЪЩНОСТ НА ИРОНИЯТА
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
   • 6. САРКАЗЪМ, АПАТИЯ И ИРОНИЯ
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
   • 7. ЛЪЖА, ЛИЦЕМЕРИЕ И ИРОНИЯ
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
   • 8. САМОХВАЛСТВО И ИРОНИЯ
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
  • Показалец на имената
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
   • стр. 300
  • Задна корица