Citation link:
  • Християнска литература през първите четири века ; Италиянска литература ; Френска литература Ч. 2.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев