Citation link:
Abstract:
Портрет на млад мъж.
 
Creator:
фотоателие ’’Rosa Fenik’’
 
Created:
около 1890
 
Spatial:
Виена, Австрия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220162
 
Subject:
портрет; ателие; 1890