Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Лик, Врачанско
  • Заглавна страница
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162