Current View
Citation link:
Title:
Български средновековни монети като извор за за историята : Монетосечения на цар Йоан II Асен с деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука : Солун и Епир под върховната власт на българския цар след 1230 г. : Автореферат / Тенчо Попов ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова ; Рец. Георги Николов, Дочка Аладжова.; Bulgarian medieval coins as history Source A coinages by Tsar John II Assen with despot Manuel Comnenus Ducas and despot Michael II Ducas : Thessaloniki and Epirus under the supremacy of the Bulgarian tsar after 1230 Tencho Nikolov Popov
 
Creator:
Попов, Тенчо Николов; Popov, Tenco Nikolov; Каймакамова, Милияна Василева науч. ръководител; Николов, Георги Николов рец.; Владимирова-Аладжова, Дочка Иванова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 2.2. "История и археология - История на България" СУ "Св. Климент Охридски", Център за слав.-визант. проучвания "Проф. д-р Иван Дуйчев" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Монети, български извори история, средни векове
 
*** *** ***
 
001:
001193591
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попов, Тенчо Николов
 
245:
Български средновековни монети като извор за за историята :| Монетосечения на цар Йоан II Асен с деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука : Солун и Епир под върховната власт на българския цар след 1230 г. : Автореферат /| Тенчо Попов ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова ; Рец. Георги Николов, Дочка Аладжова.
 
246:
Bulgarian medieval coins as history Source| A coinages by Tsar John II Assen with despot Manuel Comnenus Ducas and despot Michael II Ducas : Thessaloniki and Epirus under the supremacy of the Bulgarian tsar after 1230| Tencho Nikolov Popov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.146 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление - 2.2. "История и археология - История на България"| СУ "Св. Климент Охридски", Център за слав.-визант. проучвания "Проф. д-р Иван Дуйчев"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Монети, български| извори| история, средни векове
 
700:
Popov, Tenco Nikolov| Каймакамова, Милияна Василева| науч. ръководител| Николов, Георги Николов| рец.| Владимирова-Аладжова, Дочка Иванова| рец.