Citation link:
 • Проблеми на предложените от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия / Сергей Герджиков, Николета Николова
  • Начална страница
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154