Citation link:
Abstract:
Портрет на мъж.
 
Creator:
фотоателие ”Ф. Бауер”
 
Created:
16.04.1897 г.
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220157
 
Subject:
портрет; ателие; 1890