Citation link:
 • Nejstarsi breviar chrvatsko-hlaholsky : (Prvy breviar Vrbnicky) / Uvodem a bibliorafickymi popisy hlaholskych breviaru starsi doby opatril Josef Vajs.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • ÚVOD
   • стр. IV
   • стр. V
  • I. Historický přehled literatury chrvatsko-hlaholské
   • стр. VII
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
   • стр. XI
   • стр. XII
   • стр. XIII
  • II. Popisy breviářů hlaholských sta rší doby
   • A. C. k. studijní knihovna v Lublani
    • стр. XV
    • стр. XVI
    • стр. XVII
    • стр. XVIII
    • стр. XIX
    • стр. XX
   • B. Kapitolní archiv v Novém (Vinodolu)
    • стр. XXII
    • стр. XXIII
    • стр. XXIV
    • стр. XXV
    • стр. XXVI
    • стр. XXVII
    • стр. XXVIII
    • стр. XXIX
    • стр. XXX
   • C. Národní knihovna v Paříži
    • стр. XXXII
    • стр. XXXIII
    • стр. XXXIV
    • стр. XXXV
    • стр. XXXVI
    • стр. XXXVII
    • стр. XXXVIII
    • стр. XXXIX
    • стр. XL
   • D. Fideikomisní knihovna Lobkovická v Praze
    • стр. XLII
    • стр. XLIII
   • E. C. k. universitní knihovna v Praze
   • F. Knihovna Vatikánská v Římě
    • стр. XLVI
    • стр. XLVII
    • стр. XLVIII
    • стр. XLIX
    • стр. L
    • стр. LI
   • G. Archiv kapitoly sv. Petrské v Římě
    • стр. LIII
    • стр. LIV
   • H. Knihovna Angelica v Římě
    • стр. LVI
    • стр. LVII
    • стр. LVIII
    • стр. LIX
    • стр. LX
   • I. C. k. Dvorní knihovna ve Vídni
    • стр. LXII
    • стр. LXIII
    • стр. LXIV
    • стр. LXV
    • стр. LXVI
    • стр. LXVII
    • стр. LXVIII
   • J. Farní archiv Vrbnický (na ostrově Krku)
    • стр. LXX
    • стр. LXXI
    • стр. LXXII
    • стр. LXXIII
    • стр. LXXIV
    • стр. LXXV
    • стр. LXXVI
    • стр. LXXVII
    • стр. LXXVIII
   • K. Archiv Jihoslovanské akademie v Záhřebe
    • стр. LXXX
    • стр. LXXXI
    • стр. LXXXII
    • стр. LXXXIII
    • стр. LXXXIV
    • стр. LXXXV
    • стр. LXXXVI
    • стр. LXXXVII
    • стр. LXXXVIII
    • стр. LXXXIX
    • стр. XC
    • стр. XCI
   • L. Královská universitní knihovna v Záhřebe
    • стр. XCIII
    • стр. XCIV
    • стр. XCV
    • стр. XCVI
    • стр. XCVII
    • стр. XCVIII
    • стр. XCIX
    • стр. C
   • M. Metropolitní knihovna v Záhřebe
    • стр. CII
    • стр. CIII
    • стр. CIV
    • стр. CV
    • стр. CVI
    • стр. CVII
    • стр. CVIII
  • PRVÝ BREVIÁŘ VRBNICKÝ
   • Zevnější úprava
    • стр. 2
    • стр. 3
   • I. Jazyk a pravopis
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
   • II. Vlastnosti a zvláštnosti palaeografické
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • III. Obsaha osnova
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
   • IV. Ukázky textů
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
   • Seznam důležitějších slovíček, o nichž je řeč v rozboru
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
  • OBSAH
   • стр. 99
   • [стр. 100]
  • PRILOHY
   • [стр. 103]
   • [стр. 104]
   • [стр. 105]
   • [стр. 106]
   • [стр. 107]
   • [стр. 108]
   • [стр. 109]
   • [стр. 110]