Current View
Citation link:
Title:
Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел Автореферат / Димитриос П. Кукуларис ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
Creator:
Кукуларис, Димитриос Петрос; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител; Платон за него; Аристотел за него
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по програма "Философия с преподаване на английски език" Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет 2019; Библиогр. с. 23-32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Платон 427-347 пр.н.е.; Аристотел 384-322 пр.н.е.; Етика
 
*** *** ***
 
001:
001208767
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кукуларис, Димитриос Петрос
 
245:
Философия на мярата и средината при Платон и Аристотел| Автореферат /| Димитриос П. Кукуларис ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
260:
София,| 2019.
 
300:
1 онлайн ресурс (32 с.).
 
347:
текстов файл| pdf| 717 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по програма "Философия с преподаване на английски език"| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет| 2019
 
504:
Библиогр. с. 23-32
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
600:
Платон| 427-347 пр.н.е.| Аристотел| 384-322 пр.н.е.
 
650:
Етика
 
700:
Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител| Платон| за него| Аристотел| за него