Citation link:
  • Зверства бугара : Извршена прилоком мучког напада 17 jуна 1913 год. на Кньажевцу, Криволаку, Брегалници и огранцима Влаинье планине : У примера народних песама /Од Мирка Стефановича, ратник 1913 год.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев