Current View
Citation link:
Title:
Българо-френските периодични издания от втората половина на ХІХ век : (Възрожденски аспекти на журналистическия превод) : Автореферат / Елена Славова Гетова ; Науч. ръководител Юлия Николова.
 
Creator:
Гетова, Елена Славова; Николова, Юлия Христова науч. ръководител; Getova, Elena Slavova
 
Date:
2004 [issued] 2004.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит. - Възрожденска лит. 05.04.02 БАН, Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски", Специализиран науч. съвет по литературознание при ВАК 2004; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016]
 
Subject:
Периодичен печат история България.; Периодичен печат история Франция.; Журналистика история България.; Журналистика история Франция.
 
*** *** ***
 
001:
001049930
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гетова, Елена Славова
 
245:
Българо-френските периодични издания от втората половина на ХІХ век :| (Възрожденски аспекти на журналистическия превод) : Автореферат /| Елена Славова Гетова ; Науч. ръководител Юлия Николова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2,1 MB)
 
260:
София,| 2004.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Бълг. лит. - Възрожденска лит. 05.04.02| БАН, Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски", Специализиран науч. съвет по литературознание при ВАК| 2004
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016]
 
650:
Периодичен печат| история| България.| Периодичен печат| история| Франция.| Журналистика| история| България.| Журналистика| история| Франция.
 
700:
Николова, Юлия Христова| науч. ръководител| Getova, Elena Slavova